mandorlato veneto

  • Sagra della Madonna Fredda e Mandorlato a Solagna

  • Sagra della Madonna Fredda e del Mandorlato a Solagna