san giacomo in festa

  • 47° Sagra Parrocchiale San Giacomo in Festa a Romano d'Ezzelino

  • 46° Sagra Parrocchiale San Giacomo in Festa a Romano d'Ezzelino

  • 45^ Sagra Parrocchiale San Giacomo in Festa a Romano d'Ezzelino